Browsing: 100 năm tin lành việt nam

100 Năm Tin Lành VN
0

100 5 tinlanhvntuonglai

HoiThanh.Com – Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Tin Lành Việt Nam đã đâm rễ lập nền vững chắc trong lòng dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên những thách thức phía trước còn rất lớn, và những triển vọng cũng rất nhiều. Chúa đang cần mỗi trái tim, khối óc và tấm lòng của mỗi người trong chúng ta để phấn hưng quê hương Việt Nam trong những ngày sắp tới.