Browsing: 10 nhân vật

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Chúa Cứu Thế Jesus Christ là cái tên được xếp hạng đầu tiên trong số những người mang tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại theo như một hệ thống xếp hạng được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu của trang Wikipedia. Danh sách này được xây dựng dựa trên việc phân tích sự tác động của các nhân vật có tầm ảnh hưởng lên quan điểm của loài người trong suốt chiều dài lịch sử.