Browsing: 1 năm

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vào ngày 31/10/2013, tại Cộng Đoàn Hy Vọng, Hội Thánh Lutheran Việt Nam đã tổ chức Lễ cảm tạ Chúa đã gìn giữ và ban phước cho Hội Thánh Lutheran Việt Nam tròn một năm tuổi (31/10/2012 – 31/10/2013) và kỷ niệm ngày Cải chánh Giáo Hội (31/10/1517 – 31/10/2013).