Home Tin Vắn Hội Đồng Lưu Mời Quản Nhiệm Tại HT An Lạc Tây, Sóc Trăng