Home Dưỡng Linh Tăng Trưởng Bằng Mối Liên Hệ Vững Chắc

Tăng Trưởng Bằng Mối Liên Hệ Vững Chắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta thấy quá trình nầy được minh họa qua các ngụ ngôn của Chúa Jêsus về sự phát triển của nước Trời. Trong ví dụ về người gieo giống, rõ ràng là sự mặc khải của Đức Chúa Trời là tiệm tiến. (Mathiơ 13) Hạt giống (lời Đức Chúa Trời) phải rơi xuống đất tốt đã được cày xới đúng mức và được làm cho sẵn sàng để nhận lấy hạt giống. Khi hạt giống chết đi, nó vỡ ra, sự sống nứt lên, và cuối cùng bông trái xuất hiện. Điều nầy không bao giờ là một tiến trình tức khắc.

Sự tăng trưởng thuộc linh không phát triển theo tốc độ tức khắc của đời sống hiện đại cùng với cà phê uống liền, và thức ăn ăn liền và các xa lộ cao tốc của nó. Mọi sự ngày hôm nay đều phải nhanh. Nhưng trên con đường của Chúa, không có các đường tắt. Đối với sự tăng trưởng thuộc linh, cũng như đối với mọi sự tăng trưởng, đều có một quá trình trưởng thành. Trong nước của Đức Chúa Trời chúng ta không được sinh ra là những người lớn, mà là các em bé, và chúng ta lớn lên như một đứa con ở dưới sự chăm sóc của Cha Thiên Thượng mình (Êphêsô 4:14-16; I Côrinhtô 3:1; Hêbơrơ 5:13-14).

Quá trình nầy được minh họa trong hình bóng của đất sét trong tay người thợ gốm ở Giêrêmi 18:1-6. Cũng như người thợ gốm nắn đất sét, Đức Chúa Trời làm việc một cách tiệm tiến qua Đức Thánh Linh, để uốn nắn chúng ta theo khuôn mẫu của Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jêsus. Chúng ta không giống như những đồ trang sức rẻ tiền, nhái theo các đồ nữ trang thật, người ta không phải mất thời gian để làm ra. Chúng ta giống như những viên kim cương được sản xuất qua một quá trình lâu dài chịu nén ép với áp suất cao bên dưới lòng đất.

Trong trường hợp của riêng tôi, tiến trình này thật chậm chạp. Một số người có thể nghĩ rằng bởi việc tham gia các buổi nhóm thờ phượng hoặc có một mục sư đặt tay trên họ, đời sống họ sẽ được thay đổi tức khắc. Điều nầy có thể đúng với một số người, chắc chắn Chúa có thể dùng các chức vụ khác để hoàn tất công việc mà Ngài đã và đang thực hiện trong lòng chúng ta. Nhưng đối với tôi thì không như vậy. Tôi đã phải trải qua một thời gian dài chịu Đức Chúa Trời xử lý, chờ đợi, được chuẩn bị, và tan vỡ lòng mình để uốn nắn tôi cho khỏi thời kỳ mà tôi hiện sống ngày hôm nay.

Bất cứ giai đoạn nào có thể chúng ta đang trải qua trong bước đi với Chúa, đều có một sự khác nhau quan trọng giữa việc được đổ đầy Thánh Linh và chưa được đổ đầy, Phierơ đã trải qua một giai đoạn vấp ngã, thất bại và bất an. Nhưng Chúa Jêsus đã hứa với các môn đồ rằng họ sẽ được nhận lãnh quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, và họ sẽ trở thành những ngưòi làm chứng cho Ngài. Lời hứa ấy đã trở thành sự thật cho Phierơ tại phòng cao khi ông và những người còn lại nhóm nhau tại đó và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phierơ đã sống qua kinh nghiệm tuyệt vời ấy khi “thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.” (Công vụ 2:2-5). Kinh nghiệm ấy với Đức Thánh Linh đã đánh dấu đời sống của Phierơ từ thời điểm đó.

Phierơ đã bước đi với Chúa Jêsus trong ba năm. Ông đã sống qua những giờ phút vinh diệu nhất của chức vụ mình. Ông đã chứng kiến Chúa Jêsus chữa lành kẻ mù và quở yên biển như thế nào. Song khi ông phải đứng ra để bênh vực Chúa Cứu Thế, ông đã từ chối làm điều đó. Nhưng ở tại phòng cao khi đã nhận lãnh sự đầy trọn của lời hứa Chúa Cứu Thế, sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh đã giúp ông trở thành một người làm chứng trung kiên.

Bài học thật rõ ràng. Chúng ta không thay đổi bởi được chứng kiến các phép lạ và các dấu kỳ, chúng ta cũng không thay đổi bởi vì được tham dự một buổi nhóm thờ phượng tuyệt vời. Chỉ có kinh nghiệm trên phòng cao mới có thể biến đổi chúng ta, một kinh nghiệm cá nhân với Chúa Cứu Thế thông qua Thánh Linh Ngài.

Chúng ta phải đi đến nơi Chúa Cứu Thế đang có mặt. Một ao ước nổi lên từ lòng chúng ta muốn đi đến chỗ của Chúa Cứu Thế chúng ta và là Đấng giúp đỡ chúng ta. “Linh hồn tôi khao khát Chúa” (Thi thiên 42:2). Chúng ta đang ở trong thế gian nầy để tìm kiếm Chúa Cứu Thế. Và Thánh Linh của Chúa Cứu Thế đưa chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Chúa Cứu Thế Jêsus, là Đấng vì cớ tình yêu thương của Đức Chúa Cha, đã được sai đến thế gian nầy, đã tuôn đổ trong những ngày nầy trận mưa cuối rốt như đã hứa trong sách Giôên và Công vụ : “Đức Chúa Trời phán rằng trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi ngườI” (Công vụ 2:17; xem Giôên 2:28). Cơn mưa Thánh Linh nầy là điều chúng ta chứng kiến trong thời đại chúng ta.

Claudio Freidzon

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like