Home Lời ChứngCầu Thay Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Con – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Con – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng nói về tương lai

Lựa chọn nghề nghiệp. Con muốn làm nghề gì sau này? Tại sao? (Nếu con bạn không thể nghĩ ra bất cứ nghề nào, hãy hỏi những câu hỏi như sau: “Ba con đang làm nghề gì? Mẹ con? những người hàng xóm?… Trong những nghề đó, nghề nào nghe có vẻ hấp dẫn với con nhất?) Con cảm thấy như thế nào khi nghĩ về tương lai của mình với hình ảnh như vậy?

Con có biết Chúa đã nhiều lần gọi những người cụ thể cho những công việc cụ thể ngay từ khi họ còn rất trẻ không? (hãy đọc câu chuyện Chúa gọi Đa-vit trong I Samuen 16:1,7-12)

Có thể Chúa sẽ không gọi con để làm Vua, nhưng với bất cứ công việc gì Ngài ban cho con để làm đều rất quan trọng đối với Ngài. Hãy cùng cầu nguyện về điều đó. (hãy đặt tay bạn trên con trong khi cầu nguyện.)

Cha yêu dấu, Xin Cha giúp…(tên con bạn) lớn lên là một người cơ đốc nhân tốt lành, tử tế và mạnh mẽ. Xin ban cho con con công việc nào làm vui lòng Ngài, giúp đỡ được người khác, và mang đến cho…(tên con bạn) niềm vui dù con con làm…(công việc mà con bạn muốn) hay là bất cứ công việc nào khác. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê xu. Amen.

Bình Luận:

You may also like