Home Lời ChứngCầu Thay Chúa Là Đấng Chăn Giữ Con – Cầu Nguyện Cùng Bé Trước Giờ Ngủ

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Con – Cầu Nguyện Cùng Bé Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng nhìn xem lời Chúa

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

(Bạn sẽ cầm một cuốn Kinh Thánh. Thỉnh thoảng chúng ta cần cho con có cơ hội để phản hồi với lời Chúa mà không có quá nhiều sự hướng dẫn dạy dỗ từ chúng ta. Đây là một hoạt động như vậy).

Con biết gì về những người chăn chiên? Con nghĩ họ sẽ làm gì để chăm sóc bầy chiên của mình?

Khi bầy chiên bắt đầu mỏi mệt, con nghĩ họ sẽ làm gì cho chúng?

Khi bầy chiên khát, con nghĩ người chăn chiên sẽ làm gì?

Khi bầy chiên của họ bị lạc mất, theo con họ sẽ phản ứng và hành động như thế nào?

Con có biết Kinh Thánh nói Chúa là Người chăn chiên của chúng ta không? Hãy nghe nhé (Đọc Thi Thiên 23:1-3)

Con có bao giờ nghĩ rằng mình là một con chiên bé nhỏ thuộc về Chúa không?

Con nghĩ như thế nào về việc Chúa là Người chăn chiên của con?

Con nghĩ như thế nào về việc con giống như con chiên của Chúa?

Chúng ta hãy nói chuyện với Chúa về việc trở nên chiên con của Ngài.

Lạy Chúa!

Cảm ơn Cha vì… (tên con bạn) là con chiên bé nhỏ của Ngài, và Ngài chăm sóc em như là người chăn chiên. Cảm ơn Cha vì… (những điều mà con bạn đã liệt kê về việc Chúa là Đấng chăn chiên như thế nào). Cảm ơn Cha vì Ngài yêu chúng con. Chúng con yêu Ngài.

Amen!

Bedtime Blessings

John Trent, Ph.D

Bình Luận:

You may also like