Home Lời ChứngCầu Thay Gieo Những Hạt Đậu – Gieo Lời Chúa – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Gieo Những Hạt Đậu – Gieo Lời Chúa – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng làm một thử nghiệm: Những Hạt Đậu

(Bạn sẽ cần một túi hạt, một chậu hoa nhỏ hoặc một cái ly đầy đất, một ít nước. Chỉ cho con bạn thấy túi hạt.)

Con có biết bên trong cái túi này là gì không?

(Mở túi ra và lấy một ít hạt đặt lên tay con bạn.)

Đây là những hạt đậu. Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trồng chúng?

Con đoán xem cái gì sẽ lớn lên từ những hạt đậu này?

Chúng ta hãy trồng vài hạt nhé.

(Khi đó bạn sẽ giúp con bạn ấn vài hạt đậu vào trong đất trồng. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng nhiều hơn một hạt để chúng lớn lên như một cái cây. Sau đó cho vào một tí nước.)

Con nghĩ mất bao lâu để những hạt đậu này lớn lên?

Hãy kiểm tra cái túi hạt để xem nó nói gì nhé? (Đọc thời gian nảy mầm được ghi trên túi cho con bạn.)

Có phải là một thời gian quá dài để chờ đợi không?

Con đã biết lời Chúa giống như hạt đậu gieo trong lòng chúng ta chưa? Một lần nọ Chúa Giê-xu kể một câu chuyện về một người nông dân gieo giống – như là chúng ta đã gieo trồng những hạt đậu lúc nãy. Sau đó Ngài giải thích câu chuyện của mình. Ngài nói “Câu chuyện có nghĩa là: Hạt giống là lời chia sẻ của Chúa… Hạt giống trên đất tốt là nói về những người thật thà và có tấm lòng tốt. Họ nghe lời chia sẻ của Chúa. Họ giữ lấy những điều đã nghe trong lòng. Họ giữ vững niềm tin và cho ra mùa vụ tốt” (Luca 8:11,15)

Khi con nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, và đặc biệt khi con học biết nó bằng trái tim là con đang gieo hạt giống trong lòng con! Con có thể không nhận thấy bất cứ sự khác biệt nào ngay lập tức, cũng giống như chúng ta không thể thấy được những hạt đậu ta đã gieo lớn lên ngay bây giờ. Nhưng khi con gieo lời Chúa trong lòng, dần dần con sẽ thấy sự khác biệt trong đời sống con.

Hãy cầu xin Chúa làm cho tấm lòng của chúng ta như một khu vườn có đất tốt và chúng ta sẽ lắng nghe lời Ngài, giữ lấy lời ấy trong tấm lòng chúng ta.

Lạy Cha,

Cảm ơn Cha đã ban cho chúng con lời Ngài trong Kinh Thánh. Xin hãy gieo trồng lời của Chúa trong lòng… (tên con bạn) và cả trong con nữa. Xin giúp chúng con lớn lên trở nên giống Ngài nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Amen.

(Khi những hạt đậy của bạn bắt đầu nảy mầm, bạn sẽ sử dụng để dùng trong một thời gian chúc phước cho con với chủ đề “Hãy trồng một hạt giống”).

Bedtime Blessings

John Trent, Ph.D

 

 

Bình Luận:

You may also like