Home Ngày 29 – Con Cháu Của Ê-Sau

Ngày 29 – Con Cháu Của Ê-Sau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 43: 1-5

1 Đức Chúa Trời ôi! Xin biện minh cho con và bênh vực lý lẽ của con chống lại một dân vô đạo; xin giải cứu con khỏi kẻ dối gạt và gian ác. 2 Vì Đức Chúa Trời ôi! Chúa là đồn lũy của con; sao Ngài từ bỏ con? Tại sao con phải buồn thảm dưới sự áp bức của kẻ thù? 3 Xin ánh sáng và chân lý Ngài chiếu rọi để dẫn dắt con, đưa con lên núi thánh, là nơi ngự của Ngài.4 Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời là nguồn vui bất tận của con: lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ lấy đàn hạc mà ca ngợi Ngài.5 Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?  Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa: vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ đau đớn và tuyệt vọng bởi sự vu khống giả dối của những kẻ xấu, và thậm chí nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã khước từ ông. Nhưng ông thu hết sức lực và hỏi Đức Chúa Trời về tình thế bất công của ông. Dầu vậy, ông tìm kiếm sự sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời, và thậm chí công bố rằng ông sẽ đi đến đền thờ của Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài, nếu Ngài bày tỏ tình cảnh bất công mà ông đã lâm vào (c.1-4). Trong khi ở trong sự cầu nguyện, vị thi sĩ chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt ông. Ông nói với linh hồn mình không được quá ngã lòng. Cho dù tình thế không công bằng và u ám, ông đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng sẽ giải cứu ông và minh chứng sự vô tội của ông (c.5).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3 Dường như Đức Chúa Trời, Đấng chính là ngọn núi đời đời mà chúng ta trông cậy và nương tựa, không ban cho bất cứ một cơ hội nào cho vị thi sĩ. Có vẻ như Đức Chúa Trời đang quay lưng lại với vị thi sĩ bằng sự im lặng của Ngài. Vị thi sĩ than phiền rằng ông đang sống như một người mặc bằng sự than khóc và bị bao phủ bởi sự bằng tro bụi do bị các kẻ thù của ông áp bức. Tuy vậy, vị thi sĩ không tìm kiếm một sự thay đổi cho tình thế của mình, nhưng cầu xin sự sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vị thi sĩ chắc chắn rằng ông sẽ đến núi thánh của Đức Chúa Trời và nơi Ngài ngự, nếu Đức Chúa Trời ban cho ông sự sáng và lẽ thật của Ngài. Liệu một tình cảnh bị vây phủ như vậy có khiến ý thức của tôi đối với sự hiện hữu của Đức Chúa Trời bị mờ mịt, hay không? Đừng tìm kiếm một sự thay đổi trong hoàn cảnh nhất định của bạn, nhưng hãy cầu xin sự sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời của bạn. Nếu chúng ta chắc chắn rằng Đức Chúa Trời quan trọng đối với chúng ta ngay bây giờ, thì chúng ta có thể được giải phóng (khỏi sự tuyệt vọng), cho dù hoàn cảnh có thể không khá hơn lên.

Tham khảo

43:1–5 Xin hãy bào chữa cho con thì con có thể quay lại đền thờ. Trong đoạn thơ thứ ba của Thi Thiên 42–43, người hát tập trung vào những người không tin kính và người dối trá và không công chính, người làm ông đau khổ bởi những lời chế nhạo (42:3), cầu xin Đức Chúa Trời bào chữa cho ông chống lại họ (c.1).

Ông nhân cách hóa sự sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời, như thể chúng là những người hướng dẫn được ban để dẫn dắt ông quay trở lại đền thánh trên núi thánh của Đức Chúa Trời (c.3). Đoạn thơ khép lại, giống như những đoạn khác, với sự khích lệ.

Cầu nguyện:  Xin hãy để cho sự sáng và lẽ thật của Ngài dẫn dắt ngày của con để con có thể đến trước Ngài với sự vui mừng!

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 17-18

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận: