Home Ngày 27 – Lời Cầu Nguyện Trên Một Chiếc Giường

Ngày 27 – Lời Cầu Nguyện Trên Một Chiếc Giường

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 41:1-13

1 Phước cho người nào đoái thương kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người ấy.2 Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ và bảo tồn mạng sống người: người ấy thật được phước trên đất. Và Chúa không phó người cho ý muốn của kẻ thù mình.3 Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người ấy khi nằm liệt trên giường bệnh; trong lúc ốm đau, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho người4 Con thưa với Chúa: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con, xin chữa lành con vì con đã phạm tội với Ngài.” 5 Kẻ thù của con nói những lời độc ác rằng: “Chừng nào nó sẽ chết? Khi nào danh nó bị diệt?” 6 Mỗi khi chúng đến thăm con, chúng nói những lời dối trá; lòng chúng chứa đầy gian ác rồi chúng đi ra bêu riếu khắp nơi. 7 Tất cả những kẻ ghét con đều xầm xì nghịch con; chúng âm mưu hại con và nói:8 “Nó mắc một chứng bệnh hiểm nghèo; nó nằm liệt, sẽ chẳng trỗi dậy được đâu.” 9 Đến nỗi người bạn thân mà lòng con tin cậy, từng ăn bánh của con, cũng giơ gót lên nghịch với con.10 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con và nâng đỡ con thì con sẽ báo trả chúng.11 Vì kẻ thù không thắng hơn con, nên con sẽ biết Chúa hài lòng con. 12 Chúa nâng đỡ con vì con liêm chính Ngài lập con đứng vững trước mặt Chúa đời đời. 13 Đáng chúc tôn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ênt Từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men! A-men!

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ công bố rằng người vui vẻ là người chăm sóc và giúp đỡ người yếu đuối; bởi vì Đức Chúa Trời đẹp lòng với những người tin kính, những người giúp đỡ người yếu đuối. Vì thế Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ họ khỏi những rắc rối của họ và ban phước cho họ dư dật bằng ân điển của Ngài (c.1-3).

Lúc này, vị thi sĩ đang rất khổ sở vì sự vu khống giả dối của kẻ thù và cũng của sự phản bội của một người bạn. Vì thế vị thi sĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời và cầu nguyện để giữ được sự chân thành trước Đức Chúa Trời (c. 4-17).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Vị thi sĩ trước tiên mong muốn được cứu khỏi tội lỗi của ông trước khi được chữa lành bệnh tật. Một đời sống tốt trong quá khứ không làm sạch được tội lỗi của chúng ta. Chỉ có sự xưng nhận và ăn năn mới có thể phục hồi được mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Điều này đến và quan trọng hơn việc được chữa lành thân thể. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để được giải cứu khỏi sự khốn khổ của chúng ta là một vấn đề đương nhiên. Tuy vậy, chúng ta phải nghĩ về lời khẩn xin của chúng ta là vì điều gì (động cơ).

C.5-9 Một người bạn cũ đã trở thành một kẻ thù. Ngay cả người bạn thân, người cùng ăn bánh với ông, cũng giơ gót đá ông (c. 9). Người bạn thậm chí còn nguyền rủa nhà thơ, mong rằng bệnh của ông không bao giờ khỏi được và nhà thơ sẽ không bao giờ dậy được khỏi chỗ ông ta đang nằm (c. 8). Ông ta đoán lầm một lý do bị bệnh và loan truyền nó một cách rộng rãi (c.6). Đức Chúa Jêsus, Đấng đến làm Vua của thế giới này, cũng chịu khổ bởi một sự phản bội (Giăng 13:18). Vì thế, Đức Chúa Jêsus có thể hiểu đúng chúng ta trong một tình huống như thế này, và Ngài có thể giúp đỡ chúng ta.

Tham khảo

Thi Thiên 41. Đây là một bài ca thương, trong đó một người hoàn thành các trách nhiệm của người đó đối với người nghèo, và vẫn bị khổ một cách ghê gớm, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và chứng minh cho. Thi Thiên này mô tả một căn bệnh nghiêm trọng, nhưng có thể được áp dụng cách chung chung hơn, nếu căn bệnh được cất đi đơn giản như một tấm gương chịu khổ cách ghê gớm.

41:13 Bài tụng ca kết thúc sách 1. Mỗi một trong năm cuốn sách Thi Thiên đều kết thúc bằng một bài ca tụng (xem thêm 72:18–19; 89:52; 106:48; 150:6); ba câu dường như không phải chỉ là một phần của Thi Thiên (41:13; 72:18–19; 89:52). Toàn bộ Thi Thiên 150 kết thúc sách 5 và cả Thi Thiên. 

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì ân điển của Ngài! Ngài không bỏ chúng con thậm chí khi chúng con tội lỗi, hơn nữa Ngài còn gọi chúng con là bạn của Ngài (Giăng 15:15).

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 10-13

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận: