Browsing: xử sự

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Không ai trong chúng ta sống một mình ở đời nầy cả. Chúng ta sống là sống với người, từ người thân trong gia đình đến bạn bè và những người chúng ta chỉ gặp một lần trong công việc hay trong việc mua bán. Dù chúng ta sống một mình, ít muốn tiếp xúc với ai hay giao thiệp rộng, mỗi chúng ta cần có sự khôn ngoan để xử sự với mọi người mà chúng ta gọi là thuật xử thế.