Browsing: xiềng xích

Dưỡng Linh
0

prayerxucdau2HoiThanh.Com – Khi bạn đang mệt nhọc lê bước trong hành trình thuộc linh đầy mệt mỏi và âu lo, thì hãy nhớ rằng sự xức dầu của Chúa sẽ thay đổi tất cả.