Browsing: trịnh công sơn

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Cái chết là có thật và mỗi người đều có sẵn một chương trình được hoạch định sẵn cho chính mình. Chính thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được cứu, được hưởng sự sống đời đời.