Browsing: tín hữu quảng nam

Lời Chứng
0

bac dinh 2Hoithanh.com – Sẽ thật khó để gọi ai đó là một Cơ đốc nhân phi thường, nhưng với tôi,  cho đến  tận bây giờ khi đã là người hầu việc Chúa thì tấm gương về cuộc đời theo Chúa một cách phi thường của bác vẫn luôn là nguồn động viên khích lệ tôi mỗi ngày.