Browsing: tiếp đón

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phao-lô khuyên các Cơ Đốc nhân hãy sống đời sống làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách tiếp đón nhau và để Đức Chúa Jêsus là tấm gương mẫu mực cho đời sống họ.