Browsing: thieu nhi co doc

Chuyên Đề
0

Hai nghiên cứu do Barna Group và USA Today tiến hành cho thấy 75% giới trẻ đã không còn đi hội thánh sau khi học xong trung học. Dù có mong số liệu này không chính xác hoặc không đúng ở Việt nam, thì một hiện tượng không khó nhận ra là thế hệ Cơ đốc nhân thứ hai nhiều khi không còn giữ được “lửa đức tin” như thế hệ thứ nhất. Vì sao vậy và khắc phục bằng cách nào?