Browsing: thần

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Hầu như trong dân tộc nào cũng có câu chuyện ba lời ước. Nghĩa là một người nào đó gặp một vị thần cho ba lời ước. Nhưng thông thường ba lời ước đó cuối cùng đưa đến thảm họa hay trở về tay trắng, hoặc tuyệt vọng hơn là thành công.