Browsing: rác

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Trong các thành phố bãi rác đã trở thành nơi nuôi sống một số người. Tuy nhiên không ai muốn sống mãi trên bãi rác hôi thối nhơ bẩn cả.