Browsing: rabbi

Truyện
0

Tình thương không biên giới

Ma-thi-ơ 15  : 21-27

Banh Mi vun– “Bà ơi, thiệt là mệt, sáng nay con gái mình lại lên cơn động kinh, ôi mệt quá… Mấy con chó nhỏ này, có đi ra ngoài kia không ? Tụi bay cứ chui dưới gầm bàn kiếm ăn, rộn quá ! Cút ra ngay ! ‘’