Browsing: phan đình liệu

100 Năm Tin Lành VN
0

100 2 le bap-tem

HoiThanh.Com – Vượt qua bao nhiêu khốn khó và bách hại, cuối cùng Tin lành cũng đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong lịch sử truyền giáo tại vùng đất Việt Nam, mở ra thời kỳ mới, thế kỷ Tin Lành phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam mặt dù gặp phải bao nhiêu gian khó.

 

Mời quí vị tiếp tục theo dõi kỳ 3 của chuyên đề đặc biệt: “100 năm Tin Lành Đến Việt Nam”.