Browsing: ông trời

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Ba điều quan trọng chúng ta cần có để sống ở đời nầy là: (1) Chúng ta phải có một đối tượng để tôn thờ. (2) Chúng ta phải có một người bạn đời. (3) Chúng ta phải biết sứ mạng của mình ở trên đời nầy.