Browsing: OCC

0

topTheo chương trình thường niên dành cho Việt Nam Operation Christmas Child (gọi tắt là OCC) từ năm 1996, chiều ngày 17/01 tổ chức Samaritan’s Puse (SP) đã tổ chức Lễ trao 2002 phần quà Giáng Sinh cho trẻ em tại hai xã Tam Đại và Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam. Tiêu chí của chương trình dành cho Việt Nam là: 1-1-1, có nghĩa là Một trẻ em nhận được Một hộp quà Một lần duy nhất trong đời”.

 

 

0

traoquags0HoiThanh.Com – Ngày 19/12/2009, 3.500 phân quà Giáng sinh của OCC ( Operation Christmas Child) thông qua tô chức Samaritan’s Purse  đã đươc trao cho các thiêú nhi của hai Huyên Ninh hòa và Vạn Ninh của Khánh hòa, cùng 2000 phần quà dành cho các thiếu nhi thuôc 13 Hội thánh của tỉnh.