Browsing: người đàn bà samari

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Hôm nay, tôi muốn mời Bạn cùng tôi bước vào một buổi trưa nóng nực, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bên một bờ giếng để kinh nghiệm một cái gì tươi mát của một mùa xuân trong mùa hạ. Phúc Âm Giăng ghi lại câu chuyện một thiếu phụ người Sa-ma-ri gặp Chúa bên bờ giếng vào một buổi trưa.