Browsing: ngoài sức hiểu biết

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Người ta kể rằng Thánh Augustine (345-430), một lĩnh tụ của Hội Thánh lúc ban đầu, một hôm đi bộ trên bãi biển và đang suy nghĩ về huyền nhiệm của Ba Ngôi Thượng Đế.