Browsing: mọc lên

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phân đoạn này nói về câu chuyện của An-ti-ốt (IV), vị vua phương bắc sau khi A-léc-xan-đơ qua đời. Nó đề cập về sự dấy lên nắm quyền của ông ta, cũng như cuộc chiến của ông ta với Ai Cập và những điều ác ông ta đã làm khi chiếm Giu-đê.