Browsing: Kinh Thánh tiếng anh phổ biến

Dưỡng Linh
0

ban kinh thanh nao 2HoiThanh.Com – Ngày nay Cơ đốc nhân tại Việt Nam, đặc biệt là với giới trẻ, việc sử dụng Kinh Thánh tiếng Anh ngày càng trở nên phổ biến, nhưng những thông tin cần thiết để lựa chọn một phiên bản thích hợp còn rất hạn chế: có bao nhiêu loại Kinh Thánh tiếng Anh? Sự khác biệt giữa các phiên bản nầy là gì?… Hy vọng rằng bài viết nầy của chúng tôi sẽ hữu ích cho quý vị.