Browsing: không cười

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Karaganda là một thành phố thuộc nước Kazakhstan, phía bắc Tashkent. Thành phố này được thành lập vào năm 1857 với những công nhân đào mỏ đồng.  Hiện thời là một trung tâm sản xuất than.  Dân số là 617 nghìn người.