Browsing: khởi đầu mới

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Chúng ta có “bán đi” giống cách của Ê-sau đã làm? (Heb. 12:16). Sức thu hút của sự giàu có, quyền lực, uy tín, địa vị, an ninh, phong cách, hoặc sự tán thưởng và khen ngợi của người khác, có dẫn chúng ta đến chỗ trao đổi đi sự giàu có của Thiên Chúa để lấy một bữa ăn?

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – “Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều “Có” trong Đấng Cơ Đốc. Và nhờ Ngài, chúng ta cùng nói “A-men” để tôn vinh Đức Chúa Trời” (2Cô-rinh-tô 1:20 NIV-VPNS).