Browsing: gion-ni

Tin Lành
0

thathucuuroi0HoiThanh.Com – Trước đây tôi đã có dịp đọc câu chuyện của một chú bé tập dùng trành (ná) bắn sỏi. Cậu chẳng bao giờ bắn trúng được đích. Khi cậu trở về sân sau nhà bà nội chợt trông thấy con vịt cưng của bà. Nổi hứng, cậu giương ná ngắm bắn. Viên đá bắn trúng và con vịt bị chết. Chú bé kinh hoảng bèn đem giấu xác vịt vào trong đống củi, chỉ khi ngó lên mới thấy cô chị đang chăm chú nhìn mình.