Browsing: đi bộ

Dưỡng Linh
0

HoiThanh.Com – Tôi vốn tập thể dục từ lúc 15 tuổi và tiếp tục cho đến khi lớn tuổi. Sau này, vì bận rộn và đi lại khá nhiều do công việc đưa đến, tôi hơi sao nhãng. Tôi cố nghĩ ra một phương pháp tập thể dục nào vừa đơn giản lại vừa dễ làm và cuối cùng tôi cho rằng đi bộ là hay hơn cả.