Browsing: Chúa là hy vọng

Lời Chứng
0

chualahyvong2 Mẹ ơi, con van mẹ, con lạy mẹ, mẹ cho con sống, con không muốn chết, con muốn sống, con hứa sẽ thay đổi, chắc chắn con sẽ thay đổi…mẹ ơi mẹ đừng chết, xin mẹ tha thứ cho con…

Đứa con gái 20 tuổi của tôi van nài thảm thiết khi tôi ép nó ăn bát canh, nó không chịu ăn vì biết chắc rằng đó sẽ là thứ kết thúc cuộc đời nó. Nó biết tôi đã bỏ thuốc chuột vào nồi canh để hai mẹ con cùng chết…