Browsing: chi hội thanh đa

Tin Vắn
0

HoiThanh.Com – Sau nhiều năm gián đoạn việp nhóm lại, vượt qua khó khăn và nhờ sự ban phước dư dật từ Đức Chúa Trời, Hội Thánh Thanh Đa bắt đầu nhóm lại vào năm 2005 nhưng qua thời gian, số lượng tín hữu và nhu cầu địa điểm nhóm họp ngày càng tăng lên.