Browsing: bệnh viện của Chúa

Dưỡng Linh
0

benhvienchua2HoiThanh.Com – Tôi đến Bệnh Viện của Chúa để kiểm tra sức khoẻ định kỳ và nhận ra là mình bệnh nặng.

Khi Chúa đo huyết áp xong, tôi phát hiện rằng mức ‘Dịu Hiền’ của mình rất ‘thấp’.

Khi kiểm tra nhiệt độ, thì nhiệt kế chỉ 40 độ ‘Âu Lo’.