Home Cầu Nguyện Cho Truyền Giảng Giáng Sinh 2010 – HT Báp-tít VN Greenboro, Hoa Kỳ

Cầu Nguyện Cho Truyền Giảng Giáng Sinh 2010 – HT Báp-tít VN Greenboro, Hoa Kỳ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Kính gởi: Quí con cái Chúa tại quê nhà và hải ngoại.

Thay cho Ban chấp hành Hội Thánh Báp-tít Việt Nam, Greensboro, North Carolina, Hoa kỳ, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý con cái Chúa sinh sống khắp nơi trong và ngoài nước mỗi khi cầu nguyện, xin nhớ đến chương trình Truyền Giảng của Hội-thánh Chúa tại đây

Thưa quý mục sư và con dân Chúa, Hội-thánh Báp-tít Việt-nam Greensboro cậy ơn Chúa tổ chức chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh 2010 và Mừng Năm Mới.

Thời gian: 6:00 tối ngày 25-12-2010

Địa điểm: Thánh Đường Báp-tít VN

2007 Sharpe Road, Greensboro  NC  27406  USA

Thiep_Moi
Thiệp mời của chương trình

– BTC đặt mục tiêu cho 400 người tham dự, xin cầu nguyện cho các thân hữu đến tham dự nghe Lời Chúa và tiếp nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của đời sống.

– Xin cầu nguyện cho Mục sư diễn giả Trần Thái Nhiệm sẽ có  Lời Chúa vào đêm Truyền Giảng ngày 25/12/2010.

– Xin cầu nguyện Lễ Tạ Ơn Chúa Giêxu – 100 năm Tin Lành đến với người Việt Nam vào năm 2011.

“Chúa Giê-xu phán: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” (Ma-thi-ơ 18:19).

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban ơn phước dồi dào trên quý con cái Chúa.


Mục Sư Võ Đức Hòa

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: