Cầu Nguyện Cho 1.000 Năm Thăng Long

  299
  Kính gởi tất cả các đầy tớ và con cái Chúa khắp nơi,

  Xin quý vị nhớ đến và cầu nguyện cho Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 1000 Năm Thăng Long (Thăng Long là tên cũ của Hà Nội). Các con cái Chúa tại Hà Nội và Việt Nam hiện nay đang tha thiết cầu nguyện xin Chúa thương xót và cứu Hà Nội. Chiến dịch cầu nguyện 15 ngày (từ 25/9/10 đến 10/10/10) đã bắt đầu được 5 ngày rồi. Và ngày mai (tức 1/10/10) sẽ bắt đầu 10 Ngày Đại Lễ. Lòng tôi đau xót khi đọc đến những tin tức như sau đây:

  Nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và tha thứ cho dân tộc Việt Nam về những sự mê tín, dị đoan, sự hãnh diện về “con rồng cháu tiên”, và những sự thờ phượng sai lầm trước mặt Chúa. Trong khi đó, Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và bắt bớ… Xin hãy bắt đầu cầu nguyện ngay hôm nay. Xin hãy khóc cho Hà Nội, và cho dân tộc Việt Nam thân yêu.
  Hà Nội phải được cứu, và dân tộc Việt Nam phải được cứu.
  Trong dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
  Hôm nay, đã có một nhóm con cái Chúa thuộc nhiều hệ phái khác nhau tại Hà Nội cùng nhau đi vòng quanh Hà Nội 7 lần để cầu nguyện.
  Nguyễn Đặng Thu Vân
  Bình Luận: