Thông tin về diễn giả trong ngày đầu tiên của chương trình Kỷ Niệm 500 Cải Chánh Giáo Hội Cơ Đốc.

798

 

 

Bình Luận: