Home Chung Một Niềm Vui

Chung Một Niềm Vui

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thương đau Thế giới nhuộm sầu
Từ khi Tổ phụ nghe câu lọc lừa
Bất tuân mạng lịnh ban sai
Ăn cây Chúa cấm ngoài tai lời truyền.

Sa-tan cám dỗ luân phiên
Hái ăn trái cấm… mình liền bằng Cha!
Vội vàng tay hái Ê-va
Cùng ăn đưa lại làm quà A-đam.

Không vâng lời Chúa thoại đàm
Xui theo ác dục lòng tham vơi đầy
Thâm sâu bằng Đức Chúa Trời
Đến khi mở mắt Trời ơi! lõa lồ.

Tội ngươi ra khỏi vườn đào
Thân ngươi lao khổ đất trào tật lê
Vợ ngươi sanh đẻ khó bề
Sa-tan ăn bụi bò lê bụng trườn.

Đời người lắm nỗi tơ vương
Chưa vui đã cạn nỗi buồn chia ly
Sầu thương mấy khúc phân kỳ
Tâm linh xa cách biệt ly Chúa Trời.

Tình thương Thượng Đế đầy vơi…
Ngài ban nhân loại xuống đời Thần nhân
Một đêm đồng vắng sương tan
Sứ Thần loan báo ngỡ ngàng bọn chăn.

Nầy Ta báo, tin vui rằng:
Tại thành Đa-vít một Thần hài nhi
Sinh trong máng cỏ… tức thì
Bọc khăn con trẻ lệnh thi Chúa Trời.

Các ngươi đến đó theo lời
Bê-lem quán trọ là nơi gặp Ngài
Niềm vui như được nhân hai
Ma-ri, Giô-sép, Nhi hài, bọn chăn.

Tin Lành từ Chúa vĩnh hằng
Là tin vui lớn ban bằng điển ân
Giê-xu Cứu Chúa Thần nhân
Hiện thân niềm phúc giáng trần năm xưa.

Yêu ta biết mấy cho vừa…
Giáng sinh – chịu chết hằng đưa ta về
Thiên thành cực lạc hương quê
Chung niềm vui mới, lối về Giáng Sinh. 

Mùa Giáng Sinh 2014.
Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: