Chung Một Niềm Vui

  906

  Thương đau Thế giới nhuộm sầu
  Từ khi Tổ phụ nghe câu lọc lừa
  Bất tuân mạng lịnh ban sai
  Ăn cây Chúa cấm ngoài tai lời truyền.

  Sa-tan cám dỗ luân phiên
  Hái ăn trái cấm… mình liền bằng Cha!
  Vội vàng tay hái Ê-va
  Cùng ăn đưa lại làm quà A-đam.

  Không vâng lời Chúa thoại đàm
  Xui theo ác dục lòng tham vơi đầy
  Thâm sâu bằng Đức Chúa Trời
  Đến khi mở mắt Trời ơi! lõa lồ.

  Tội ngươi ra khỏi vườn đào
  Thân ngươi lao khổ đất trào tật lê
  Vợ ngươi sanh đẻ khó bề
  Sa-tan ăn bụi bò lê bụng trườn.

  Đời người lắm nỗi tơ vương
  Chưa vui đã cạn nỗi buồn chia ly
  Sầu thương mấy khúc phân kỳ
  Tâm linh xa cách biệt ly Chúa Trời.

  Tình thương Thượng Đế đầy vơi…
  Ngài ban nhân loại xuống đời Thần nhân
  Một đêm đồng vắng sương tan
  Sứ Thần loan báo ngỡ ngàng bọn chăn.

  Nầy Ta báo, tin vui rằng:
  Tại thành Đa-vít một Thần hài nhi
  Sinh trong máng cỏ… tức thì
  Bọc khăn con trẻ lệnh thi Chúa Trời.

  Các ngươi đến đó theo lời
  Bê-lem quán trọ là nơi gặp Ngài
  Niềm vui như được nhân hai
  Ma-ri, Giô-sép, Nhi hài, bọn chăn.

  Tin Lành từ Chúa vĩnh hằng
  Là tin vui lớn ban bằng điển ân
  Giê-xu Cứu Chúa Thần nhân
  Hiện thân niềm phúc giáng trần năm xưa.

  Yêu ta biết mấy cho vừa…
  Giáng sinh – chịu chết hằng đưa ta về
  Thiên thành cực lạc hương quê
  Chung niềm vui mới, lối về Giáng Sinh. 

  Mùa Giáng Sinh 2014.
  Hồ Thi Thơ
  Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

  Bình Luận: