Home Niềm Vui Cho Trần Gian

Niềm Vui Cho Trần Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giê-su con Chúa Trời cao cả
Bởi thương người Ngái đã giáng sinh
Tại nơi máng cỏ hôi tanh
Trong thành Đa-vít chòi tranh quê nghèo.

Các thiên thần hò reo loan báo
Bọn chăn chiên mạnh bạo đi tìm
Đúng như lời được báo tin
Các anh gặp Chúa quỳ chiêm bái Ngài.

Miền Đông Phương mấy thầy bác sĩ
Thạo chiêm tinh vững chí lên đường
Vàng ròng một dược nhũ hương
Kỉnh kiềng bày tỏ tấm lòng chúc tôn.

Chuyện giáng sinh hùng hồn vô tận
Mấy ngàn năm dấu ấn thời gian
Giê-su tim cứu tội nhân
Mau tin thờ Chúa tần ngần làm chi.

Kiếp phù sinh chữ thì ai biết?
Biết làm sao hết việc Trời làm?
Tử sinh kề cận tấc gang
Làm sao toan tinh, tính toan hỡi người?

Tin Giê-su thờ Trời đúng nghĩa
Đừng vu vơ bày, bịa lung tung
Khổ mình dẫn đến khổ chung
Đời con, đời cháu giống dòng tương lai.

Ai chưa hiểu nên ai cần hiểu
Chúa giáng sinh để chịu hy sinh:
Cứu ân vô giá, trọn lành
Cho tôi, cho bạn, cho anh, cho nàng…

Hoàn-Viên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: