Niềm Vui Cho Trần Gian

  1406

  Giê-su con Chúa Trời cao cả
  Bởi thương người Ngái đã giáng sinh
  Tại nơi máng cỏ hôi tanh
  Trong thành Đa-vít chòi tranh quê nghèo.

  Các thiên thần hò reo loan báo
  Bọn chăn chiên mạnh bạo đi tìm
  Đúng như lời được báo tin
  Các anh gặp Chúa quỳ chiêm bái Ngài.

  Miền Đông Phương mấy thầy bác sĩ
  Thạo chiêm tinh vững chí lên đường
  Vàng ròng một dược nhũ hương
  Kỉnh kiềng bày tỏ tấm lòng chúc tôn.

  Chuyện giáng sinh hùng hồn vô tận
  Mấy ngàn năm dấu ấn thời gian
  Giê-su tim cứu tội nhân
  Mau tin thờ Chúa tần ngần làm chi.

  Kiếp phù sinh chữ thì ai biết?
  Biết làm sao hết việc Trời làm?
  Tử sinh kề cận tấc gang
  Làm sao toan tinh, tính toan hỡi người?

  Tin Giê-su thờ Trời đúng nghĩa
  Đừng vu vơ bày, bịa lung tung
  Khổ mình dẫn đến khổ chung
  Đời con, đời cháu giống dòng tương lai.

  Ai chưa hiểu nên ai cần hiểu
  Chúa giáng sinh để chịu hy sinh:
  Cứu ân vô giá, trọn lành
  Cho tôi, cho bạn, cho anh, cho nàng…

  Hoàn-Viên
  Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

  Bình Luận: