Browsing: thanksgiving day

Tin Lành
0

Người Việt chúng ta rất trọng ơn nghĩa, bằng chứng là trong ngôn ngữ có…