Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Thanh Gươm Đoán Xét Của Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Thanh Gươm Đoán Xét Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 21:1-17

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt về phía nam và rao giảng chống lại phía nam. Hãy nói tiên tri chống lại những khu rừng ở đồng bằng Nê-ghép. 3 Hãy nói với rừng Nê-ghép rằng: ‘Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va! Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, Ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu đốt tất cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi. Ngọn lửa sẽ không tắt, mọi khuôn mặt của nó sẽ bị đốt cháy từ nam chí bắc. 4 Mọi xác thịt sẽ thấy rằng chính Ta, Đức Giê-hô-va, đã nhen lửa lên và lửa ấy sẽ không hề tắt.’”

5 Bấy giờ tôi nói: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, họ nói về con rằng: Chẳng phải nó là kẻ làm ra những ẩn dụ sao?”

6 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 7 “Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Giê-ru-sa-lem, rao giảng chống lại các nơi thánh; hãy nói tiên tri chống lại đất Y-sơ-ra-ên.

8 Hãy nói với đất Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta chống lại ngươi. Ta sẽ tuốt gươm ra khỏi vỏ để tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian ác khỏi ngươi. 9 Vì Ta sẽ tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian ác khỏi ngươi thì gươm Ta cũng sẽ tuốt khỏi vỏ để tiêu diệt mọi xác thịt từ nam chí bắc. 10 Và mọi xác thịt sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã tuốt gươm khỏi vỏ thì sẽ không nạp trở vào nữa!’ 11 Hỡi con người, con hãy than thở với lòng đau thương; phải, hãy than thở trước mắt họ cách đắng cay. 12 Nếu họ nói với con: ‘Tại sao ngươi than thở?’ Thì con trả lời rằng: ‘Vì tin tức được loan truyền khiến mọi lòng đều tan chảy, mọi tay đều yếu đuối, mọi trí đều mỏi mòn, mọi đầu gối đều yếu như nước. Nầy, điều đó sắp xảy ra và sẽ trở thành sự thật, Chúa Giê-hô-va phán vậy!’”

13 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 14 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Hãy nói rằng: Một thanh gươm, một thanh gươm nhọn và sáng! 15 Nó nhọn để chém giết; nó sáng chói lòa như chớp. Chúng ta có nên vui mừng chăng? Cây gậy của con trai Ta khinh thường mọi cây khác. 16 Người ta đã trao thanh gươm nầy để mài cho sáng, để cầm trong tay; đó là thanh gươm nhọn và sáng đặt vào tay kẻ chém giết.’

17 Hỡi con người, hãy kêu la và than thở vì gươm ở trên dân Ta, ở trên mọi nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên là những kẻ đã bị phó cho gươm cùng với dân Ta. Vì thế, hãy vỗ đùi!

SUY GẪM:

C. 14-17 Đức Chúa Trời thi hành sự đoán xét sẽ khiến nhiều người khiếp sợ. Ngài chuẩn bị một thanh gươm sắc bén vì cớ sự đoán xét này. Không ai có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của thanh gươm Đức Chúa Trời. Thanh gươm này sẽ không bỏ qua bất cứ người nào và tiêu diệt tất cả mọi người. Ngài sẽ giáng cho quân đội Ba-by-lôn hùng mạnh sự trừng phạt kinh hoàng. Đức Chúa Trời vẫn yên lặng một thời gian dài nhưng sẽ đoán xét những người không quay về với Ngài. Những người chối bỏ Lời Đức Chúa Trời và có tấm lòng cứng cỏi sẽ phải chịu đau đớn.

C. 3, 4 Ê-xê-chi-ên tượng trưng sự đoán xét của Đức Chúa Trời như thanh gươm. Chính Ngài sẽ trở nên kẻ thù lớn mạnh chống lại Giu-đa. Đức Chúa Trời sẽ hình phạt cả người công bình và kẻ gian ác mà không có sự phân biệt. Người công bình bị hình phạt vì để cho người gian ác trong tội lỗi. Nếu có một ai trong cộng đồng của bạn đang đi trên con đường sai trái mà bạn vẫn để cho họ đi một mình, thì bạn cũng đang phạm tội. Bạn quan tâm như thế nào đối với sự thật rằng những thành viên của Hội thánh bạn có đang sống đời sống thánh khiết hay không? Bạn thực hiện và đón nhận được bao nhiêu trách nhiệm giải trình thuộc linh với nhau?

C. 6, 7, 12 Sự buồn rầu quá lớn đến nỗi tay sẽ trở nên yếu đuối là lời tiên tri nói rằng, tai hoạ Đức Chúa Trời giáng trên Y-sơ-ra-ên rất nghiêm trọng. Ê-xê-chi-ên biết sự đoán xét của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến trên dân Giu-đa là kinh khiếp thể nào và ông đã kêu la than khóc. Đó chính là bổn phận của Cơ đốc nhân có tấm lòng đối với những người đầy dẫy tội lỗi trong thế gian này và những linh hồn vẫn tiếp tục phạm tội.  

Cầu nguyện  Xin giúp con quan tâm đến những người quanh mình và làm chứng cho họ trước nhất.

Bình Luận:

You may also like