Ngày 12 – Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

Hoithanh.com - Trên đường đi Cha-ran xa khỏi anh của mình, Gia-cốp đã gặp Đức Chúa Trời trong giấc chiêm bao của mình và nghe thấy lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chàng cho đến khi chàng quay trở về.

Ngày 09 – Bẫy Của Kẻ Thù

tnHoithanh.com - Nộp thuế là một vấn đề xã hội và tôn giáo tại thời điểm đó, và những người Sa-đu-sê cũng đặt ra một câu hỏi khó để gài bẫy Chúa.

Ngày 31 – Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (1)

1_160x120Hoithanh.com - Một số không muốn sống trong xứ Ca-na-an, tức miền đất hứa như hoạch định của Đức Chúa Trời. Chi phái Ru-bên và Gát muốn ở phía Đông sông Giô-đanh là nơi có đồng cỏ trù phú.

Ngày 18 – Sự Vào Thành Giê-Ru-Sa-Lem

Hoithanh.com - Theo lời tiên tri Xa-cha-ri, Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem trên một con lừa (Xa-cha-ri 9:9). Dân chúng tung hô “Hô-sa-na” vì họ chúc tán Đức Chúa Jêsus.

Ngày 13 – Sự Chết Của Kinh Luật Và Tân Lang Giê-su

la_nonHoithanh.com - Phân đoạn hôm nay dùng ví dụ về việc kết hôn để giải thích bí mật của sự kết hợp với Chúa Cứu Thế và được tự do thoát khỏi ràng buộc của kinh luật.

Ngày 23 – Vị Tiên Tri Tránh Mặt Chúa

naturalHoithanh.com - Giô-na bất chấp mạng lệnh của Đức Chúa Trời muốn ông công bố sự đoán phạt dành cho thành Ni-ni-ve, thủ đô của A-sy-ri là kẻ thù của Y-sơ-ra-ên. Ông đã chạy trốn để tránh mặt Chúa. Cuối cùng ông bị ném xuống biển và nhận lấy sự đoán phạt cho chính mình.

Người Đào Vàng Bị Bao Vây

“Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch,...

Ngày 09 – Đầy Tớ Của Chúa, Sự Sáng Của Các Dân Tộc

Hoithanh.com - Chúa Cứu Thế của Y-sơ-ra-ên, Đấng đã xuất hiện từ chương 40, xuất hiện là ngôi thứ nhất “Ta” từ chương 49. “Ta, Đầy tớ của Chúa” không chỉ cứu Y-sơ-ra-ên, nhưng cũng cứu tất cả mọi dân tộc.

Ngày 14 – Phao-lô Khiếu Nại Lên Sê-Sa

buoi_chieuHoithanh.com - Phê-lít đã biết rằng Phao-lô không phạm tội gì cả nhưng sau hai năm vẫn không thả ông ra. Khi Phê-tu thay thế Phê-lít, dân Do Thái một lần nữa lập mưu giết Phao-lô nhưng ông đã kêu cầu lên Sê-sa.

Thời Điểm Của Đức Chúa Trời Luôn Hoàn Hảo

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” – Thi-thiên 37:4Đã bao giờ bạn...