Leaderboard Ad

Truyền hình trực tiếp – CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

0

Truyền hình trực tiếp – CHƯƠNG TRÌNH KỈ NIỆM 500 NĂM PHONG TRÀO CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC

Địa điểm: Sân Golf Rạch Chiếc – Xa Lộ Hà Nội

Chương trình 1: khai mạc bắt đầu lúc 9h AM – 02/11/2017

Bình Luận: