Leaderboard Ad

Trại Cai Nghiện Ma Túy Sơn Tây

0

Một trong nhiều trại cai nghiện ma túy bằng Phúc Âm đang hoạt động rải rác ở nhiều tỉnh thành. Một phóng sự ngắn tại Sơn Tây để thấy được sức mạnh của tình yêu thương đã làm biến đổi hàng trăm con người từ “tối tăm ra ánh sáng”.

Bình Luận: