Leaderboard Ad

Tình Yêu Thương Chiến Thắng Mọi Vấn Đề – Phần 1- BTN HT PHƯỚC BÌNH

0

“Bản chất con người rất dễ ghanh ghét,hận thù,ân oán nhưng khi tình yêu thương ngự trị mọi vấn đề sẽ được giải quyết tốt đẹp”

Bình Luận: