Leaderboard Ad

Nick Vujicic Chia Sẻ TạI HT Tin Lành Gia Định

0

Ngày cuối cùng trước khi rời VN, Nick Vujicic đã đến từ rất sớm để cùng tham dự giờ thờ phương Chúa với con cái Chúa tại đây. Anh cũng có phần chia sẻ của mình tại Hội thánh.

Nguồn: HTTL Gia Định 26/05/2013

Bình Luận: