Leaderboard Ad

Lễ Phục Sinh Của Ứng Dụng Kinh Thánh Bible App

0

Đoạn clip ngắn được thống kê bởi YouVersion cho thấy mức độ sử dụng trên toàn cầu của ứng dụng Kinh Thánh Bible App trong ngày Lễ Phục Sinh của năm 2015 vừa qua.

Bình Luận: