Leaderboard Ad

Kịch Vâng Lời P1 – HT Phước Bình

0

Tâm Và Linh là đôi bạn thân, được dưỡng dục trong 1 môi trường Cơ Đốc từ thuở nhỏ. Họ sinh hoạt chung một Hội Thánh, học chung 1 trường. Nhưng mỗi gia đình 1 hoàn cảnh khác nhau. Khi lớn lên Tâm đem lòng thương Linh nhưng trong lòng Linh đã có sự lựa chọn khác trong tình cảm theo mắt mình. Vậy Linh thật sự có tìm thấy được hạnh phúc hay không?

Bình Luận: