Leaderboard Ad

Jesus – The Real Story – Tập 2

0

Lần đầu tiên, BBC đã thực hiện một cuộc khảo cứu về cuộc đời Chúa Giê-xu. Dù rằng, dưới góc độ khoa học nhiều chi tiết trong bộ phim chưa chính xác so với Kinh thánh nhưng đây là những thước phim đáng để xem. Phim đã góp phần lột bỏ những vỏ bọc của “truyền thuyết”, “thần thoại” để tìm về lịch sử, quá khứ xa xưa một lần nữa tái khẳng định ‘Chúa Giê-xu là một cuộc đời có thực’.

Bình Luận: