Leaderboard Ad

Đại Hội Phấn Hưng 2015 Cambodia – 10/6 – 12/6

0

chọn playlist để xem tất cả video Đại hội

Victory Revival Conference 2015
Phnom Penh, Cambodia
Khai mạc lúc 18:00 10/06/2015, bế mạc lúc 21:00 ngày 12/06/2015

Chủ Đề: ĐÓN NHẬN THẦN CHÚA. Công vụ 2:17 ( 17-21 ).

Diễn Giả: Rev.Dr Christopher Bowen cùng 05 diễn giả khác.

Nơi diễn ra: God’s Family Church

#55 St 65R Fum.Tuol Kok, SangCak TulSang Ke, PhnomPenh, CAMBODIA

Bình Luận: