Leaderboard Ad

Chương Trình Truyền Giảng Tại HT Phú Quốc

0

Chương trình Truyền giảng “Trở Về Nhà Cha” do Ban truyền giảng Tin Lành tỉnh Khánh Hòa kết hợp với Nhóm truyền thông Oneway Media thực hiện tại HTTL Phú Quốc vào ngày 29/09/2012.

Bình Luận: